มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่1/2561 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ “สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา” วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 – 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)


#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล #สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเร

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
https://med.mahidol.ac.th/th/news/annc-patients/10oct2018-1320