ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2561 การออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2561 การออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล #การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
https://med.mahidol.ac.th/th/news/conference/14062018-1524-th