“บ้านหมุน” โรคฮิตผู้สูงอายุที่ลูกหลานควรใส่ใจ

สำหรับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในวัยสูงอายุ วันนี้เราก็มีรายละเอียดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคยอดฮิตในกลุ่มผู้สูงอายุมาฝากกับอาการบ้านหมุนหรือเวียนศีรษะ ที่คุณลูกทั้งหลายควรดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

ข้อมูลจาก รายการพบหมอรามา ช่วง Big Story  “เวียนศีรษะ บ้านหมุน” อาการยอดฮิต น่าเป็นห่วงในผู้สูงอายุ 10 กรกฎาคม 60
อ.พญ. ศิวะพร เกียรติธนะบำรุง ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล