“น้ำเข้าหู” เอาออกด้วยตัวเองได้ ง่ายนิดเดียว

หน้าร้อนแบบนี้หลายคนมีวิธีคลายร้อนด้วยการเล่นน้ำ แต่การเล่นน้ำอาจทำให้น้ำเข้าหูได้ ส่งผลให้การได้ยินลดลง ซึ่งเราสามารถเอาน้ำออกจากหูได้ด้วยตัวเองด้วยวิธีการต่าง ๆ หลากหลายวิธี หรือหากทำทุกวิธีที่กล่าวมาแล้วยังไม่หาย ควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ใช้เครื่องมือดูดน้ำออกจากหู สำหรับวิธีการเอาน้ำออกจากหูด้วยตนเอง มีดังนี้

ข้อมูลจาก รายการสามัญประจำบ้าน EP.15 “น้ำเข้าหู ไม่รู้จะเอาออกอย่างไร”
รศ. ดร.พูลสุข  เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล