น้ำเข้าหูเอาออกอย่างไร?

หน้าร้อนแบบนี้หลายคนคงหาวิธีคลายร้อนที่แตกต่างกันออกไป เชื่อว่าต้องมีบางส่วนเลือกที่จะลงเล่นน้ำตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเข้าหูได้ รวมถึงการสระผมก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันที่ทำให้น้ำเข้าหู และหลายคนไม่รู้วิธีการเอาน้ำออกจากหูจึงทำให้เกิดน้ำขังอยู่อย่างนั้น และทำให้หูอื้อส่งผลกระทบต่อการฟัง ทั้งนี้จึงขอนำวิธีง่ายๆ มาฝากเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก รายการสามัญประจำบ้าน “น้ำเข้าหู ไม่รู้จะเอาออกอย่างไร” ep.15
รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล