นิตยสาร @Rama ฉบับใหม่วางแผงแล้ว ภายในฉบับพบกั


หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Robotic Assisted Surgery ..เทคโนโลยีรักษาผู้ป่วย
วิจัยค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยวิธียีนบำบัดเป็นครั้งแรกของโล
ภาวะโลหิตจางมีผลต่อความฉลาดในเด็กจริงหรือ
จัดฟันในเด็กอย่างไรดี
เราแกะยาออกจากแคปซูลได้หรือไม่
สามารถอ่านได้แล้ววันนี้ทาง http://AtRama.mahidol.ac.th/

#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี#มหาวิทยาลัยมหิดล #AtRama

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
https://med.mahidol.ac.th/atrama/news/20aug2018-0946