“ท้องผูกในเด็กทารก” ควรแก้ไขอย่างถูกวิธี

ปัญหาเรื่องของการขับถ่ายในเด็กทารก สามารถเกิดได้เช่นเดียวกับวัยอื่น และอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า เพราะระบบย่อยอาหารในเด็กยังไม่แข็งแรงเท่ากับวัยอื่น เมื่อเกิดขึ้นแล้วอาการอาจรุนแรงกว่าในวัยอื่น จึงต้องระวังมากเป็นพิเศษ แต่ไม่ควรกังวลมากเกินไป เช่น การสังเกตอาการท้องผูกในเด็ก ไม่จำเป็นต้องนับจำนวนครั้ง แต่ให้สังเกตลักษณะของอุจจาระเด็กจะถ่ายเป็นก้อนแข็ง อาจมีเลือดปนเล็กน้อย ร้องไห้งอแงขณะเบ่งถ่าย และอุจจาระเป็นลูกกระสุน   

ข้อมูลจากรายการ Rama Square ช่วง นัด กับ Nurse  “ท้องผูกในเด็กทารก” ควรแก้ไขอย่างถูกวิธี! วันที่ 14 สิงหาคม 2560
อ. ดร.จำปี เกรนเจอร์ อาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล