ขอเชิญร่วมประกวดการออกแบบ LOGO และ Slogan ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.

ขอเชิญร่วมประกวดการออกแบบ LOGO และ Slogan ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.

#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล #ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
https://med.mahidol.ac.th/th/news/announcements/03072018-0945-th