ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา คิดดี = ชีวิตดี ร้อยพันปัญหา แพ้หัวใจที่แข็งแกร่ง ในงานยังพบกับกิจกรรม

รักษ์นี้ต้องบอกต่อ / ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ / เช็กสุขภาพ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์