ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิต และชิมอาหารในงาน The Taste of Mom’s Cooking  (อาหารรสมือแม่)

พบกับ ยำปลาทู
ไพลินกรอบมะพร้าวอ่อน

ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 ฝ่ายโภชนาการ เวลา 10.00 – 13.00 น.

#คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี#มหาวิทยาลัยมหิดล #อาหารรสมือแม่

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
https://med.mahidol.ac.th/news/annc-patients/20jul2018-1605