ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ส่งผลร้ายต่อร่างกายได้อย่างไร?

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นอีกหนึ่งก๊าซพิษที่ทำร้ายร่างกาย มีความอันตรายถึงชีวิต โดยที่ก๊าซดังกล่าวยังคงปะปนอยู่ในอากาศ หลายครั้งที่มีการสูดดมเข้าไปในปริมาณมากก่อให้เกิดโรคร้ายตามมา และบางกรณียังทำให้เสียชีวิตฉับพลัน จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามและควรทำความเข้าใจถึงผลเสียต่อร่างกายโดยละเอียด

ข้อมูลจาก รายการพบหมอรามา ช่วงลัดคิวหมอ ภัยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ วันที่ 9 ธันวาคม 2558
อ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล