กินยาคุมต่อเนื่อง ทำให้เป็นมะเร็งจริงหรือไม่

มีการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับการกินยาคุมว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม ส่งผลให้หลายคนมีความกังวลและกลัวที่จะควบคุมการตั้งครรภ์ด้วยยาคุมกำเนิด จึงจำเป็นต้องไขข้อสงสัยร่วมกัน เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม

ข้อมูลจาก นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama Column : Believe it or not ฉบับที่ 7 เดือนมีนาคม 2556
ผศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล