การล้างมือที่ถูกวิธี ป้องกันการติดเชื้อ

การล้างมือเพื่อทำความสะอาดเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี โดยการล้างมือที่ถูกวิธีเป็นอย่างไรนั้น ครั้งนี้ทางเราก็ได้นำข้อมูลรายละเอียดมาฝากด้วยเช่นกัน

ข้อมูลจาก รายการพบหมอรามา ช่วง Big Story วันล้างมือโลก : สุขภาพที่ดีเริ่มที่ล้างมือ วันที่ 24 กันยายน 2558
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล