รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ชุดภาพ

October 9, 2017

ผลข้างเคียงของยารักษาไมเกรนที่อาจถึงขั้นเสียมือและเท้า

ยารักษาอาการไมเกรนเป็นอีกหนึ่งชนิดที่หลายคนนิยมซื้อทานเอง...

October 9, 2017

ครรภ์แฝด ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องระวัง

ปัจจุบันมีคนสนใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แฝดเป็นจำนวนมาก...

September 7, 2017

Sleep apnea ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ นำมาซึ่งโรคต่าง ๆ

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักถึง...

September 5, 2017

แพ้อาหาร อาการที่ควรพึงระวัง

อาการแพ้อาหารเป็นเรื่องที่หลายรู้จักกันอยู่แล้ว...

September 4, 2017

ทำอย่างไรให้ห่างไกลจากพิษสุนัขบ้า

เนื่องในวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลกในเดือนกันยายน...

September 4, 2017

โรคภูมิแพ้แก้ไขได้ไม่ยาก

โรคภูมิแพ้เป็นอีกหนึ่งโรคที่อาจไม่รุนแรงแต่ก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันไม่น้อย...

August 24, 2017

ดูแลพ่อแม่ในวัยสูงอายุอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า

เพื่อการดูแลเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่ทั้งร่างกายและจิตใจ...

August 24, 2017

“บ้านหมุน” โรคฮิตผู้สูงอายุที่ลูกหลานควรใส่ใจ

สำหรับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในวัยสูงอายุ...

August 23, 2017

“วัณโรค” โรคติดต่อที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจ

วัณโรค นับเป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อที่ร้ายแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ...

August 19, 2017

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด โรคที่คุณแม่หลายคนต้องเผชิญ

สำหรับคุณแม่มือใหม่ ทางเราก็ได้นำข้อมูลมาฝากเกี่ยวกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์โดยเฉพาะ...

July 26, 2017

ท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ง่ายๆ ด้วยดัมเบล

หัวไหล่นับเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่ร่างกายใช้งานบ่อยพอสมควร...

July 25, 2017

ปากแหว่งเพดานโหว่ ส่งผลต่อการฟังและการพูด

อาการปากแหว่งเพดานโหว่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำขั้นพื้นฐาน...