03333
หน้าแรก
9 ข้อสังเกตว่าเราเป็นโรคไตหรือไม่
9 ข้อสังเกตว่าเราเป็นโรคไตหรือไม่

โรคไตถือเป็นภัยเงียบที่ทุกคนมักเป็นโดยที่ไม่รู้ตัว เรามาเรียนรู้ข้อสังเกตของโรคนี้กัน ว่าเป็นอย่างไรจะได้ป้องกันอย่างทันท่วงที

2

หน้าบวม ตาบวม ตัวบวม เท้าบวม

3

ปวดศีรษะตามจังหวะหัวใจบ่อยครั้ง (โดยเฉพาะคนอายุน้อย)

4

ปัสสาวะมีลักษณะผิดปกติ

5

ปวดบั้นเอวข้างใดข้างหนึ่ง

6

ร่างกายซีดเซียว

7

ทานอาหารไม่ค่อยได้ อาเจียน

8

ตรวจเลือด-ตรวจปัสสาวะแล้วพบความผิดปกติ

9

มีโรคประจำตัวเป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

10

มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไต

 

ข้อมูลจาก
อ. พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
และ ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล