rain_cover
หน้าแรก
7 โรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน
7 โรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน

เข้าสู่ฤดูฝนก็เป็นอีกหนึ่งฤดูที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศและความชื้นที่เปลี่ยนไป นำมาซึ่งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งทุกคนควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพของตัวเองให้ห่างจากโรคดังกล่าว สำหรับโรคที่มักมากับหน้าฝน วันนี้เราก็ได้รวบรวมมาให้แล้วเช่นกัน


ไข้หวัดใหญ่

เกิดจากเชื้อไวรัส สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่


ไข้หวัดธรรมดา

อาจเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ


โรคต่อมทอนซิลอักเสบ

ติดเชื้อทางระบบหายใจที่เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรีย


โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

เป็นโรคที่มักเกิดจากการทานอาหารที่ปนเปื้อน


โรคเยื่อบุตาอักเสบ

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้ตาแดง มีน้ำตาไหล


โรคไข้เลือดออก

มียุงลาย เป็นพาหะซึ่งแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในฤดูนี้


โรคฉี่หนู

ติดต่อทางบาดแผลและมีน้ำเป็นตัวพาหะ จึงไม่ควรเดินในน้ำขัง โดยเฉพาะในคนที่มีบาดแผล

 

ข้อมูลจาก
อ. นพ.ธเนศ แก่นสาร
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “Rama Focus | โรคที่มากับช่วงหน้าฝน” ได้ที่นี่