ความดันโลหิตต่ำ ความดันต่ำ
หน้าแรก
ความดันโลหิตต่ำ ควรดูแลตัวเองอย่างไร ?
ความดันโลหิตต่ำ ควรดูแลตัวเองอย่างไร ?

สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ ความดันโลหิตต่ำ มักจะเกิดอาการหน้ามืดบ่อยๆ ระหว่างทำกิจกรรมบางอย่าง เนื่องจาก ความดันต่ำ ลง คนกลุ่มนี้จำเป็นต้องปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับโรคและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ รวมถึงคนทั่วไปที่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ร่วมกันเพื่อดูแลคนใกล้ชิดที่ประสบปัญหาได้อย่างถูกวิธี

ความดันโลหิตต่ำ ความดันต่ำ

ความดันต่ำ คือ ภาวะ ความดันโลหิตตัว บนต่ำกว่า 90 มม. ปรอทและความดันโลหิตตัวล่างต่ำกว่า 60 มม. ปรอท อาจต่ำเพียงแค่ตัวเดียวหรือทั้งสองตัวก็ได้

ความดันโลหิตต่ำ ความดันต่ำ

อาการของผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตต่ำ ได้แก่ เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลมเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถเร็ว

ความดันโลหิตต่ำ ความดันต่ำ

บางรายอาจมีอาการหายใจเร็ว เหนื่อย ชีพจรเต้นเบาและเร็วร่วมด้วย

ความดันโลหิตต่ำ ความดันต่ำ

การดูแลตัวเองของผู้ป่วย ความดันโลหิตต่ำ คือไม่ควรรับประทานอาหารแต่ละมื้ออิ่มมากเกินไป

ความดันโลหิตต่ำ ความดันต่ำ

ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว

ความดันโลหิตต่ำ ความดันต่ำ

การเปลี่ยนอิริยาบถต้องค่อย ๆ ทำอย่างช้า ๆ แต่ถ้าหากมีอาการหายใจหอบเหนื่อยมาก เจ็บแน่นหน้าอก ควรรีบพบแพทย์ทันที

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> ความดันโลหิตต่ำเห็นแล้วช้ำใจ

 

ข้อมูลจาก

รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi