Heat1
หน้าแรก
โรคฮีทสโตรกอันตรายถึงตาย หน้าร้อนต้องระวัง
โรคฮีทสโตรกอันตรายถึงตาย หน้าร้อนต้องระวัง

โรคฮีทสโตรกเป็นโรคที่มักเกิดในฤดูร้อน จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นและมีความเสี่ยงต่อการโรคดังกล่าว อีกทั้งยังรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อีกด้วย ทำให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรคนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำความเข้าใจร่วมกัน สู่การป้องกันและปฏิบัติตนให้เหมาะสม


เป็นการบาดเจ็บจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมาก


ขับความร้อนออกจากร่างกายไม่ไหว ทำให้เกิดการสะสมอยู่ในร่างกาย


ความร้อนที่ได้รับ อาจมาจากภายนอกและภายในที่ผลิตโดยร่างกายเราเอง


ส่วนใหญ่มาคู่กันกับภาวะขาดน้ำ


กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่ออกกำลังกายหนักเกินไป ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ร้อน


วิธีป้องกันคือดื่มน้ำให้เพียงพอ ออกจากพื้นที่ที่ร้อน หากออกกำลังกายอยู่แล้วรู้สึกอ่อนเพลียควรหยุด

 

ข้อมูลจาก
อ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “โรคลมแดด หรือ Heat Stroke อันตรายจากอากาศร้อน : พบหมอรามา ช่วง Big Story” ได้ที่นี่