หลอดเลือดสมอง
หน้าแรก
โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

โรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกหนึ่งความอันตรายที่ส่งผลรุนแรงต่อชีวิต ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้กลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต หรือถ้าหากรุนแรงมากๆ อาจทำให้เสียชีวิตได้ด้วย ทำให้โรคดังกล่าวเป็นโรคที่ต้องพึงระวังและทุกคนควรให้ความสำคัญในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค


โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดนำไปสู่ภาวะตีบ ตัน หรือแตก ซึ่งมีอาการคล้ายกัน


ส่งผลให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อาจกลายเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต สามารถเกิดได้แบบฉับพลันโดยไม่ทันตั้งตัว


อาการของโรคคือร่างกายซีกใดซีกหนึ่งชาหรืออ่อนแรงขึ้นมาทันที


ปัจจัยเสี่ยงที่พบคือผู้ป่วยส่วนหนึ่งเป็นโรคอื่นอยู่ก่อน เช่น

  • เบาหวาน
  • ความดันสูง
  • ไขมันในเลือดสูง


ในคนที่ขาดการออกกำลังกายหรือมีความเครียดก็มีความเสี่ยงเช่นกัน


กรรมพันธุ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรค


วิธีการป้องกันคือปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง เช่น เลิกสูบบุหรี่ หรือหากมีโรคประจำตัวควรดูแลอย่างใกล้ชิด


พยายามเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและหมั่นออกกำลังกาย


ส่วนความรุนแรงของโรคนี้คือเกิดอัมพฤกษ์ซีกใดซีกหนึ่งหรืออัมพาตทั้งตัวและรุนแรงที่สุดก็คือการเสียชีวิต

 

ข้อมูลจาก
รศ. นพ.เอก หังสสูต
สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ“เส้นเลือดในสมองแตก” : พบหมอรามา ช่วง Big Story” ได้ที่นี่