มะเร็งลำไส้1
หน้าแรก
โรคมะเร็งลำไส้ อันตรายอย่างไร
โรคมะเร็งลำไส้ อันตรายอย่างไร

มะเร็งลำไส้เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีภาวะอันตราย แม้จะสามารถรักษาให้หายได้ในบางกรณี แต่ถึงอย่างไรการป้องกันตั้งแต่เบื้องต้นก็เป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่า และเพื่อปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงจึงควรทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคร่วมกัน


โรคมะเร็งลำไส้เป็นโรคที่ผู้ป่วยหลายรายไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นอยู่ เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการตรวจพบ


ปัญหาของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีการแพร่กระจายไปหลายอวัยวะ ทำให้การรักษามีความยุ่งยากและซับซ้อนต้องใช้ทีมแพทย์หลายท่าน


แต่มีโอกาสรักษาได้ กรณีที่มะเร็งคนไข้แพร่กระจายไปที่ตับหรืออวัยวะเพียงไม่กี่แห่งที่เป็นอวัยวะเดียว


หากแพร่กระจายไปที่ตับ สามารถรักษาให้หายขาดได้


โดยการผ่าตัดมะเร็งที่ตับ และผ่าตัดมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่


ถึงอย่างไรก็ตาม การป้องกันคือสิ่งที่ดีที่สุด


ดังนั้นควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะมะเร็งลำไส้มักพบในผู้สูงอายุและป้องกันการลุกลามโดยไม่ต้องผ่าตัด

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย
สาขาวิชาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “การผ่าตัดแผลเล็กเพื่อรักษามะเร็งลำไส้ : พบหมอรามา ช่วง Meet the expert” ได้ที่นี่