โรคถุงลมโป่งพอง1
หน้าแรก
โรคถุงลมโป่งพอง หนีไม่พ้น ดิ้นไม่หลุด หากไม่หยุดสูบบุหรี่
โรคถุงลมโป่งพอง หนีไม่พ้น ดิ้นไม่หลุด หากไม่หยุดสูบบุหรี่

โรคถุงลมโป่งพอง เป็นอีกหนึ่งอาการป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทั้งยังทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้หลายอย่าง มีสาเหตุสำคัญคือควันบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันโรคดังกล่าวก็คือการเลิกบุหรี่ รวมถึงการหลีกเลี่ยงมลพิษในอากาศและการสูดดมควันในที่อากาศไม่ถ่ายเท เช่น การเผาไหม้จากเตาถ่านที่ใช้ประกอบอาหารและให้ความร้อนก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญของโรคถุงลมโป่งพอง


สวัสดีเราชื่อ “ถุงลม” เป็นส่วนหนึ่งของปอด


เราถูกทำลายจนโป่งพองหากได้รับควันบุหรี่และมลพิษมาก ๆ


นอกจากโป่งพอง ยังมีหลอดเลือดอักเสบ ทำให้ไอเรื้อรัง มีเสมหะ ถ้าอาการหนักจะเหนื่อยหอบ และหายใจลำบาก


หากอาการหนักมาก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเลยนะ แล้วยังเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างอีกด้วย


เพราะควันบุหรี่และมลพิษที่ทำให้เราถูกทำลายจนโป่งพองและทำงานผิดปกติไป


เมื่อเราทำงานผิดปกติทำให้ออกซิเจนในเลือดจะบกพร่องไปด้วย จึงหายใจได้ยากลำบาก


โรคถุงลมโป่งพอง หนีไม่พ้น ดิ้นไม่หลุด หากไม่หยุดสูบบุหรี่

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “โรคถุงลมโป่งพอง หนีไม่พ้น ดิ้นไม่หลุด หากไม่หยุดสูบบุหรี่ : พบหมอรามา ช่วง Big Story” ได้ที่นี่