1
หน้าแรก
โรคตับแข็ง ใคร ๆ ก็เป็นได้
โรคตับแข็ง ใคร ๆ ก็เป็นได้

โรคตับแข็งเป็นภาวะของโรคตับเรื้อรังขั้นสุดท้าย ที่เกิดจากมีการอักเสบเรื้อรังของตับทำให้มีการสูญเสียเซลล์เนื้อตับ

อาการ ช่วงแรกจะไม่เกิดอาการ แต่หากตับเสียหายมากขึ้นอาการก็จะรุนแรง

ใครเสี่ยงบ้าง 

  1. กลุ่มไวรัสตับอักเสบบีและซี
  2. ภาวะอ้วน
  3. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  4. การใช้ยา อาหารเสริม ที่ไม่มีข้อบ่องชี้

การรักษา

  1. การให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีหรือซี
  2. การหยุดดื่มแอลกอฮอล์
  3. การให้ยากดภูมิคุ้มกัน
  4. การให้ยาขับธาตุเหล็กหรือทองแดง

 

ข้อมูลโดย
อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

แท็กที่เกี่ยวข้อง