โรคของกระจกตา1
หน้าแรก
โรคของกระจกตามีกี่ประเภท
โรคของกระจกตามีกี่ประเภท

อาการป่วยของดวงตาที่เกิดจากความผิดปกติของกระจกตามีหลายประเภท ส่งผลให้การมองเห็นผิดปกติไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาการแต่ละอย่างก็จะมีการรักษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับกระจกตาจึงควรมีความรู้เบื้องต้นเพื่อสังเกตตัวเองว่าอาการป่วยอยู่ในประเภทไหน โดยโรคของกระจกตาที่มี ได้แก่ โรคกระจกตาเสื่อม กระจกตาเป็นแผล กระจกตาติดเชื้อ กระจกตาที่ผิดปกติจากพันธุกรรม กระจกตารูปร่างผิดปกติ และภาวะปฏิเสธกระจกตา


โรคของกระจกตาเสื่อม

จากเซลล์ของกระจกตาทำงานน้อยลงหรือไม่ทำงานตามปกติทำให้มองภาพได้ไม่ชัด


กระจกตาเป็นแผลเป็น

อาจเกิดจากอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อ ที่ทำให้เกิดแผลเป็นที่กระจกตา


กระจกตาติดเชื้อ

เกิดกับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยาฆ่าเชื้อทำให้เกิดอาการติดเชื้อ


กระจกตาที่ผิดปกติจากพันธุกรรม

เกิดจากสารหรือสิ่งที่ไม่ปกติเข้าไปสะสมในดวงตาและทำให้กระจกตาขุ่นมัว


กระจกตารูปร่างผิดปกติ

รูปร่างของกระจกตาผิดปกติไป เช่น โป่ง โค้ง หรือนูนมากกว่าปกติ ทำให้การมองเห็นปิดปกติ


ภาวะปฏิเสธกระจกตา

เกิดกับผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาไปแล้ว แต่ร่างกายผู้ป่วยไม่รับ

 

ข้อมูลจาก 
รศ. พญ.เกวลิน เลขานนท์
สาขาวิชากระจกตา ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama บริจาคดวงตา ได้บุญ ได้ประโยชน์ ฉบับที่ 26 เดือน กรกฎาคม 2559