หลับแล้วไม่ตื่น_01
หน้าแรก
หลับแล้วไม่ตื่นอันตรายใกล้ตัวลูก ที่พ่อแม่คาดไม่ถึง
หลับแล้วไม่ตื่นอันตรายใกล้ตัวลูก ที่พ่อแม่คาดไม่ถึง

การเสียชีวิตขณะหลับของเด็กทารก เป็นอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงของพ่อแม่ เรียกว่าการเสียชีวิตโดยเฉียบพลันหรือ SIDS คล้ายกับไหลตายในผู้ใหญ่ มีปัจจัยที่เป็นสาเหตุซึ่งป้องกันได้ ทั้งพ่อและแม่ควรรู้ถึงสาเหตุเพื่อป้องกันการเสียชีวิตฉับพลันขณะหลับในเด็ก โดยเฉพาะเด็กทารกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงของภาวะ SIDS มากที่สุด


หลับแล้วไม่ตื่นในทารกเป็นการเสียชีวิตโดยเฉียบพลันที่เรียกว่า SIDS


เกิดในเด็กอายุ 1 เดือน – 1 ปี พบว่าวัยนี้มีการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจสุงสุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ SIDS


สาเหตุของการเกิด SIDS มีหลายอย่าง เช่น เด็กนอนคว่ำ ผ้าห่ม ตุ๊กตา หมอนข้าง ปิดรูจมูกเด็ก การถูกนอนทับ และการนอนตกร่องที่นอน หรือการติดกรงซี่เตียง


ป้องกันโดย อย่าให้เด็กนอนคว่ำ ไม่ใช่ที่นอนที่นุ่มเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กพลิกหน้าคว่ำได้ง่าย รวมถึงงดใช้หมอน โดยให้เด็กนอนราบไปกับที่นอน


ใช้ที่นอนที่พอดีกับเตียง เพื่อไม่ให้เกิดร่อง ป้องกันเด็กตกร่องและซี่เตียง ควรมีระยะห่างน้อยกว่า 6 เซนติเมตร ป้องกันเด็กติดกรง


อย่าให้วัตถุมาปิดจมูกเด็ก บนเตียงไม่ควรมีตุ๊กตาและหมอนข้าง ควรใช้ผ้าห่มบาง ๆ ผืนเดียว และนำชายผ้าสอดทับไว้ใต้ที่นอน ป้องกันการเลื่อนมาปิดรูจมูกทารก

 

ข้อมูลจาก
อ. นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “หลับแล้วไม่ตื่นอันตรายใกล้ตัวลูก ที่พ่อแม่คาดไม่ถึง: พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk” ได้ที่นี่