multiple-cover
หน้าแรก
ทำตามนี้ ถ้าไม่อยาก Move on เป็นวงกลม
ทำตามนี้ ถ้าไม่อยาก Move on เป็นวงกลม

1. การยอมรับความเป็นจริง ให้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น และยอมรับมันให้ได้ว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้ว

2. ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง มุ่งทำในสิ่งที่ตนเองควบคุมได้ มองหาสิ่งใหม่ ๆ

3. เลิก ส่อง/ขุดเรื่องเก่า เพราะยิ่งเห็น ยิ่งตัดใจยาก มองหาเพื่อนใหม่ดีกว่านะ

4. มองถึงความเป็นจริง ว่าเขาจากไปแล้ว เขาไม่ได้รักเรา เราก็ไม่จำเป็นต้องไปรักเขา

5. รักและเชื่อมั่นในตนเอง ต้องบอกว่าตัวของคุณเอง ที่อยู่กับตัวเองมานาน การปลอบโยน อ่อนโยนกับตัวของเราเองก็เป็นเรื่องที่ดีนะ

6. ระบายเรื่องราว ความรู้สึกให้ผู้อื่น เพราะจะแบ่งเบาความทุกข์ใจลงได้

 

ข้อมูลโดย
อ. พญ.วินิทรา แก้วพิลา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล