ครรภ์แฝด1
หน้าแรก
ครรภ์แฝด ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องระวัง
ครรภ์แฝด ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องระวัง

ปัจจุบันมีคนสนใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แฝดเป็นจำนวนมาก บางรายไม่มีพันธุกรรมที่ทำให้สามารถตั้งครรภ์แฝดตามธรรมชาติได้ ก็ยังต้องการที่จะพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อตั้งครรภ์แฝด โดยขาดความรู้ถึงความเสี่ยงที่มีมากมายแตกต่างจากการตั้งครรภ์ทั่วไป


การตั้งครรภ์แฝดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยง ส่วนการพึ่งเทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรแฝดอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด


ในครรภ์แฝดมีอันตรายมากมายโดยเฉพาะการตั้งครรภ์แฝดมากกว่า 2 คู่


ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย ได้แก่ การแท้ง การแพ้ท้องที่มากกว่าปกติ


เมื่ออายุครรภ์แฝดเยอะขึ้น คุณแม่จะอึดอัด มีปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน ปัญหาครรภ์เป็นพิษเพิ่มขึ้น


อาจมีปัญหาการคลอดก่อนกำหนดเพราะเด็กจะตัวโตขึ้น


การคลอดลูกแฝดโดยธรรมชาติ แฝดคนที่ 2 จะคลอดลำบาก เพราะไม่ลงมาภายในช่องคลอด


คุณหมอที่ทำคลอดต้องมีความเชี่ยวชาญมากกว่าการคลอดปกติ


ดังนั้นการมีลูกแฝดโดยธรรมชาตินั้นดีกว่าการมีลูกแฝดโดยพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ และทางที่ดีควรมีลูกทีละคนเพื่อความปลอดภัยของแม่และเด็ก

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.ธวัช  เจตน์สว่างศรี
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “Rama Kid D Live l การตั้งครรภ์แฝด แบบคนยุคใหม่” ได้ที่นี่