ปัสสาวะ1
หน้าแรก
การกลั้นปัสสาวะ อันตรายกว่าที่คิด
การกลั้นปัสสาวะ อันตรายกว่าที่คิด

พฤติกรรมกลั้นปัสสาวะพบได้ในทุกคนทุกเพศและทุกวัย เป็นพฤติกรรมที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ขณะที่ความเป็นจริงนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายได้ซึ่งอันตรายกว่าที่ใครหลายๆ คนคิด เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนควรรู้และควรปรับพฤติกรรมของตนเองเสียใหม่ เพื่อรักษาตนเองให้ห่างไกลจากโรคร้ายที่เป็นผลกระทบจากพฤติกรรมดังกล่าว


การกลั้นปัสสาวะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม


เพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ


ร่างกายจะปัสสาวะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกาย


แต่ถึงอย่างไร ก็ไม่ควรปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ


นอกจากปริมาณน้ำแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการปัสสาวะก็คือขนาดของกระเพาะปัสสาวะนั่นเอง

 

ข้อมูลจาก
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “ปวดฉี่ อั้นไว้ดีมั๊ย? รายการ สามัญประจำบ้าน ep.13” ได้ที่นี่