ปรับเปลี่ยนยา เพื่อการรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น
.
รู้จักอาการ รู้จักยาที่รักษา พบกับการติดตามเคสผู้ป่วยของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกับการปรับเปลี่ยนยา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
.
โดย อ. ดร. พญ.อัญญาพร สุทันน์วรวุฒิ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว