Tags: ไอ
บทความ เรื่อง อาการไอ ไอ จนเกิดความรำคาญ หรือไอนานติดต่อกันหลายสัปดาห์ เมื่อกินยาแล้วก็ยังไม่มีอาการที่ดีขึ้น อาจเป็นสัญญาณเตือนของการเกิดโรคอย่างมากมาย
อาการไอ บ่อย ไอจนเกิดความรำคาญ หรือไอนานติดต่อกันหลายสัปดาห์ เมื่อกินยาแล้วก็ยังไม่มีอาการที่ดีขึ้น อาจเป็นสัญญาณเตือนของการเกิดโรคอย่างมากมาย
Article
04-06-2024

2

ปอดถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญ และทำงานตลอดทั้งวัน โดยปอดของคนเรานั้นจะมีอยู่ 2 ข้าง สามารถยืดหยุ่นได้คล้ายกับฟองน้ำ แต่หากวันหนึ่งปอดของเราเกิดติดเชื้อขึ้นมา เราจะทำอย่างไร และวิธีลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสามารถทำอย่างไรได้บ้าง ปอดติดเชื้อ
Article
12-08-2016

18