Tags: ไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่อาการ รักษา ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ A
“ไข้หวัดใหญ่” เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่เกิดการระบาดมากที่สุดคือช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว
Article
20-03-2024

8

หมอรามาฯ แนะ 5 กลุ่มโรคที่ควรระวังในช่วงหน้าฝน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง โรคระบบทางเดินอาหาร อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก
Infographic
15-08-2016

0

พาราเซตามอล ทานไงให้ดีเมื่อเรามีไข้ “พาราเซตามอล” มีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการปวดได้หลากหลาย และช่วยลดไข้ได้ดี เป็นยาที่ใช้รักษาตามอาการ ไม่ใช่ยารักษาโรคโดยตรง และใช้ได้ “เฉพาะอาการปวดระดับอ่อนถึงปานกลาง” เท่านั้น ได้แก่ ปวดศีรษะธรรมดา ปวดกล้ามเนื้อ
Picture
10-08-2016

0