Tags: โรคไตเรื้อรัง
แบบประเมินความเสี่ยงโรคไต
แบบสอบถามโรคไต ติดกินเค็ม รสจัด พฤติกรรมแบบนี้ เช็กด่วนกับแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจากการทานอาหาร
Article
11-12-2023

3