Tags: โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
บทความ เรื่อง ปวดท้อง แน่นท้อง เหนื่อย อ่อนเพลีย อุจจาระเป็นเลือด น้ำหนักลดลง อาจเป็นสัญญาณเตือนของ อาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็ง ที่พบบ่อย
ปวดท้อง แน่นท้อง เหนื่อย อ่อนเพลีย อุจจาระเป็นเลือด น้ำหนักลดลง อาจเป็นสัญญาณเตือนของ อาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งที่พบบ่อย
Article
12-06-2024

2

อินโฟกราฟิก เรื่อง ติ่งเนื้องอกในสำไส้ใหญ่ เป็นการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นที่ผนังลำไส้ใหญ่ มีลักษณะเหมือนก้อนเล็กๆ ที่ยื่นออกมาจากผนังลำไส้
ติ่งเนื้องอกในสำไส้ใหญ่ เป็นการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นที่ผนังลำไส้ใหญ่ มีลักษณะเหมือนก้อนเล็กๆ ที่ยื่นออกมาจากผนังลำไส้
Infographic
27-05-2024

2

โรคมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัวและเป็นกันเยอะมากขึ้น โดยหนึ่งในมะเร็งที่เราหยิบขึ้นมากล่าวถึงนี้ก็คือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีการระบุว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาปี 2555 พบมีผู้ป่วยรายใหม่ ประมาณ 140,000 คนต่อปี และเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ ประมาณ 51,000 คนต่อปี
Article
11-08-2016

17