Tags: โภชนาการ
อินโฟกราฟิก เรื่อง อาหารวัยทารก เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการได้รับโภชนาการที่ดีเพียงพอในเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยบ่อย เช่น เป็นหวัด ท้องเสีย
อาหารวัยทารก เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการได้รับโภชนาการที่ดีเพียงพอในเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยบ่อย เช่น เป็นหวัด ท้องเสีย
Infographic
05-06-2024

0

Infographic
28-09-2019

0

อาหารเสริม-01
ปัจจุบันวิตามินและอาหารเสริมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น สังเกตได้จากมีวิตามินเสริม อาหารเสริมออกมาจำหน่ายมากมายหลายยี่ห้อในท้องตลาด เราจำเป็นหรือไม่ที่ต้องกินอาหารเสริมเหล่านี้ แล้วหากกินไปเป็นระยะเวลานานๆ จะเกิดผล
Article
14-08-2016

38