Tags: อากาศร้อนจัด
ภาพประกอบบทความ อากาศร้อนจัดต้องระวัง ! โรคลมแดด หรือ ภาวะฮีทสโตรก ภัยฉุกเฉินจากฤดูร้อน อาจทำให้เกิดอันตารายได้
อากาศร้อน ของประเทศไทยอาจเสี่ยงต่อการเกิด โรคลมแดด หรือ ภาวะฮีทสโตรก ที่มาจากอากาศร้อนจัดภัยฉุกเฉินจากฤดูร้อน อันตรายอาจหมดสติไม่รู้สึกตัว!
Article
19-02-2024

37

ร้อนใช่เล่น...ระวังเป็นโรคลมแดด(Heat Stroke) โรคลมแดดเกิดจากร่างกายของเราปรับเข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนได้ไม่ดีจะเป็นอันตราย
Infographic
15-08-2016

1