Tags: อันตราย
12-01
รู้ไหมว่าทุกวันนี้ เรานั้นรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายกันได้โดยทั้งที่ตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ เช่น ในบ้าน มีการใช้สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน การทำไร่นามีการใช้ปุ๋ย และสารเคมีกำจัดแมลง ศัตรูพืช ซึ่งผู้ป่วยมักจะได้รับสาร
Article
12-08-2016

20