Tags: หลอดลมอักเสบ
ฝุ่นละอองตัวจิ๋ว พิษร้ายระดับหัวหน้าใหญ่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กจะสามารถเข้าสู่หลอดลมได้ เข้าสู่กระแสโลหิตผ่านเส้นเลือดฝอยในปอดเข้าสู่ร่างกายได้
Infographic
15-08-2016

0