Tags: ภาวะปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ
อินโฟกราฟิกลัดคิวหมอ เรื่อง อาการปวดบริเวณข้อมือ นิ้วมือ โดยเฉพาะบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ หากเกิดอาการแบบนี้เรื้อรังไปเรื่อย ๆ อาจก่อให้เกิดโรคปลอกหุ้ม เอ็นข้อมืออักเสบ ได้
อาการปวดบริเวณข้อมือ นิ้วมือ โดยเฉพาะบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ หากเกิดอาการแบบนี้เรื้อรังไปเรื่อย ๆ อาจก่อให้เกิดโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบได้
Infographic
08-04-2024

1