Tags: ผดผื่นคันในหน้าร้อน
ผดผื่นคัน ผิวหนัง
ผดผื่นคัน เป็นอาการทางผิวหนังที่เกิดจากร่างกายปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เปลี่ยนไป หรือสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมี
Infographic
30-01-2024

1