Tags: นอนกรน
นอนกรน หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
การนอนกรน มีสาเหตุจากการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจ อาจทำให้อากาศไหลผ่านไม่สะดวก จนทำให้ หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ได้
Infographic
13-02-2024

10