Tags: การปฐมพยาบาล
อินโฟกราฟิกลัดคิวหมอ เรื่อง วิธี การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย เช่น แมลงสัตว์กัดต่อย น้ำร้อนลวก ข้อแพลง กระดูกหัก ลม หมดสติ ช็อก ชัก และสำลัก
วิธีการปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย เช่น แมลงสัตว์กัดต่อย น้ำร้อนลวก ข้อแพลง กระดูกหัก ลม หมดสติ ช็อก ชัก และสำลัก
Infographic
07-05-2024

2

อินโฟกราฟิกเรื่อง อุบัติเหตุ คือสิ่งไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นและทำให้มีการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บหนักได้ ฉะนั้นการ ปฐมพยาบาลแผลจากอุบัติเหตุ จึงสำคัญ
อุบัติเหตุ คือสิ่งไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นและทำให้มีการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บหนักได้ เพราะฉะนั้นการ ปฐมพยาบาลแผลจากอุบัติเหตุ จึงสำคัญ
Infographic
26-04-2024

1

กระดูกหักและข้อเคลื่อน กระดูก
เมื่อกระดูกหักและข้อเคลื่อน จะมีการฉีกขาดของเยื่อหุ้มกระดูก ทำให้เกิดอาการบวมและเห็นเป็นรอยช้ำเกิดขึ้นในบริเวณโดยรอบ
Infographic
31-01-2024

1