ช่วงที่ 3

Rama Story : เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 3

แขกรับเชิญ : คุณโสภา หลิ่วโรจน์ทรัพย์ หัวหน้างานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

1. การทำงานของเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ ในห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์