โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & เวชศาสตร์การกีฬา

พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์

พิธีกรรับเชิญ : ผศ. นพ.ณัฐพร แสงเพชร สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการ “ลัดคิวหมอ” ทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์
รายการลัดคิวหมอ เรื่อง อาการปวด ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอน หรือเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ จึงต้องคอยเฝ้าสังเกต
อาการปวดปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอนหรือเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะจึงต้องคอยเฝ้าสังเกต
รายการลัดคิวหมอ เรื่อง วัยเด็ก เป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ด้านยิ่งในเรื่องของ พฤติกรรมเด็ก ยิ่งสำคัญเพราะถือว่าเป็นรากฐานการใช้ชีวิตในอนาคต
วัยเด็ก เป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ด้านยิ่งในเรื่องของพฤติกรรมเด็กยิ่งสำคัญเพราะถือว่าเป็นรากฐานการใช้ชีวิตในอนาคต
รายการลัดคิวหมอ เรื่อง โรคอ้วนในเด็ก มีอยู่หลายปัจจัยที่ทำให้เกิด เช่น การกินอาหารที่มีไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย ซึ่งโรคอ้วนอาจเป็นอันตรายกับเด็กได้หากปล่อยไว้นาน
โรคอ้วนในเด็ก มีอยู่หลายปัจจัยที่ทำให้เกิด เช่น การกินอาหารที่มีไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย ซึ่งโรคอ้วนอาจเป็นอันตรายกับเด็กได้หากปล่อยไว้นาน
รายการลัดคิวหมอ เรื่อง ข้อเท้าพลิก อาการ ที่พบได้บ่อยกับคนที่ชอบออกกำลังกายหรือขนของหนัก ทำให้มีอาการ ปวดข้อเท้า บวมแดง เมื่อเกิดอาการแล้วต้องดูแลรักษาให้ถูกวิธี
ข้อเท้าพลิก อาการที่พบได้บ่อยกับคนที่ชอบออกกำลังกายหรือขนของหนัก ทำให้มีอาการปวดข้อเท้า บวมแดง เมื่อเกิดอาการแล้วต้องดูแลรักษาให้ถูกวิธี