เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเตียงไม่พอสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ก็ทำงานหนักมาก จึงต้องมี Home Isolation  เพื่อแยกกักตัวที่บ้าน โดยผู้ป่วยต้องมีเกณฑ์ดังนี้

– เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ

– อายุน้อยกว่า 60 ปี 

– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

– อาศัยอยู่คนเดียว หรืออยู่ร่วมกันไม่เกิน 1 คน

– ไม่มีภาวะอ้วน

– ไม่มีโรคร่วม ได้แก่ โรคปอดอุดตัน โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และเบาหวานที่คุมไม่ได้

– ยินยอมแยกตัวในที่พักตัวเอง

ทั้งนี้ใครที่มีเกณฑ์ดังกล่าวสามารถทำ Home Isolation ได้ โดยต้องติดต่อทางโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลรามาธิบดีก็มี Home Isolation เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ทางโรงพยาบาลพิจารณาอีกครั้งด้วย 

ช่วงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้น รามาแชนแนลขอแสดงความห่วงใยกับทุกท่าน กักตัวอยู่ที่บ้าน สวมแมสก์ และล้างมือเป็นประจำ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์
รายการพบหมอรามา เรื่อง โรคติดเชื้อ ที่เกิดจาก เชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือ พยาธิ เป็นอันตรายอย่างมากกับเด็กเล็กจึงต้องระวังเป็นอย่างมาก
โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือ พยาธิ เป็นอันตรายอย่างมากกับเด็กเล็กจึงต้องระวังเป็นอย่างมาก
รายการพบหมอรามา เรื่อง ฤดูร้อน ปีนี้คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดสำหรับฤดูร้อนจะสูงถึง 44.5 องศาด้วยสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ร่างกายได้รับผลกระทโดยเฉพาะอันตรายจาก ฮีทสโตรก ได้
ฤดูร้อนปีนี้คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดสำหรับฤดูร้อนจะสูงถึง 44.5 องศาด้วยสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ร่างกายได้รับผลกระทโดยเฉพาะอันตรายจาก ฮีทสโตรก ได้
รายการ พบหมอรามาฯ เรื่อง โรคปอดอักเสบ โดยปกติแล้วมักจะเกิดจากการที่ ปอดติดเชื้อ ได้ทั้งจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียจะมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนเสียชีวิตได้
โรคปอดอักเสบ เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ โดยปกติแล้วโรคปอดอักเสบมักจะเกิดจากการที่ปอดติดเชื้อ อาจเกิดได้ทั้งจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งก็จะมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนเสียชีวิตได้
รายการพบหมอรามา เรื่อง สุขภาพจิตเด็กไทย ที่เกิดจาก ความรุนแรงในเด็ก
ปัจจุบัน ปัญหาการแสดงความรุนแรงในเด็ก เห็นสัญญาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่ของความถี่และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตของเด็กไทย