แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม เป็นออทิสติกอ่อน ๆ เราอาจไม่ค่อยรู้จักโรคนี้มากนัก แต่มีซีรีย์เกาหลีได้นำโรคนี้มาประกอบเป็นพระเอกซีรีย์เรื่องหนึ่ง พ่อ แม่ที่มีลูกเป็นแอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม ต้องทำความเข้าใจกับลูกด้วยว่า เขาจะเป็นคนที่ีทักษะการเข้าสังคมบกพร่อง มีพฤติกรรมหมกมุ่น ทำซ้ำ ๆ ไม่ยืดหยุ่น จนเกิดผลเสียต่อการใช้ชีวิต 

แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรมมีความแตกต่างจากออทิสติก คือ ออติสติกจะสังเกตได้ก่อนเพราะเด็กจะมีพัฒนาการการพูดที่ช้า แต่แอสเพอร์เกอร์จะมีพัฒนาการปกติ เพียงแต่ไม่เข้าใจความหมายลึก ๆ ของภาษา เช่น ไม่เข้าใจมุกตลก 

ข้อมูลโดย ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์
การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคผิวหนัง เป็นเรื่องสำคัญ โรคผิวหนัง ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ แต่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราอีกด้วย
การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคผิวหนัง เป็นเรื่องสำคัญ โรคผิวหนังไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ แต่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราอีกด้วย
การเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง หรือนอน โดยทำงานร่วมกับสมอง กระดูก ข้อ หากเกิดความผิดปกติ อาจเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้
การเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง หรือนอน โดยทำงานร่วมกับสมอง กระดูก ข้อ หากเกิดความผิดปกติ อาจเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้
"เตรียมตัวให้พร้อม ! พบกับ โรคในฤดูฝน และการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ฤดูฝนก็เป็นอีกหนึ่งฤดูที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แวะเวียนมาเยี่ยมเยือน
"เตรียมตัวให้พร้อม ! พบกับ โรคในฤดูฝน และการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ฤดูฝนก็เป็นอีกหนึ่งฤดูที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แวะเวียนมาเยี่ยมเยือน
รายการ พบหมอรามาฯ เรื่อง Game Changer เทคโนโลยีการแพทย์ ช่วยทำให้การรักษามีความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจะไปช่วยให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยและเพิ่มความสำเร็จในการรักษา
Game Changer เทคโนโลยีการแพทย์ ช่วยทำให้การรักษามีความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจะไปช่วยให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยและเพิ่มความสำเร็จในการรักษา