เรื่องของผู้หญิงที่ผู้หญิงควรรู้ ! ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประจำเดือนและการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อสุขภาพของผู้หญิงในระยะยาวได้

ข้อมูลโดยอ. พญ.อรวินวัลลิภากรสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์