คนสูงอายุกับความเข้าใจผิด
❌ผู้สูงอายุควรอยู่แต่ในบ้าน ไม่ควรเข้าสังคม
❌ผู้สูงอายุต้องกินอาหารเสริม วิตามินเสริม
❌ผู้สูงอายุเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา
❌ผู้สูงอายุเริ่มออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ช้าไป

รับฟังข้อมูลไปพร้อมกันกับ
ผศ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์
รายการ Health Hack เรื่อง สายตายาว จะมีอาการการมองไม่ชัดที่ระยะใกล้ เกิดจากการหักเหของแสงตกกระทบหลังจุดรับภาพ และ สาเหตุสายตายาว เกิดจากการทำพฤติกรรมแบบนี้ จริงหรือไม่
สายตายาว จะมีอาการการมองไม่ชัดที่ระยะใกล้ เกิดจากการหักเหของแสงตกกระทบหลังจุดรับภาพและสาเหตุของสายตายาวเกิดจากการทำพฤติกรรมแบบนี้ จริงหรือไม่ ?
รายการ Health Hack เรื่อง น้ำตาลในเลือดสูง ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในโลหิตเกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เป็นอาการที่ทำให้มีภาวะเสี่ยง โรคเบาหวาน ที่ต้องระวัง
น้ำตาลในเลือดสูง ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในโลหิตเกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เป็นอาการที่ทำให้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานที่ต้องระวัง
รายการ Health Hack เรื่อง ต่อมไทรอยด์ เป็น ต่อมไร้ท่อ ที่อยู่บริเวณส่วนล่างของกลางลำคอ ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ หากเกิดความผิดปกติจะมีอาการอย่างไร ?
ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่บริเวณส่วนล่างของกลางลำคอ ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ หากเกิดความผิดปกติจะมีอาการอย่างไร ?
รายการ Health Hack เรื่อง โรคนิ่วในไต เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุแข็งจนกลายเป็นก้อนแข็งที่มีชนิดและขนาดแตกต่างกัน โดยมักจะพบที่ไตบริเวณกรวย ไต และระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคนิ่วในไต เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุแข็งจนกลายเป็นก้อนแข็งที่มีชนิดและขนาดแตกต่างกัน โดยมักจะพบที่ไตบริเวณกรวยไต และระบบทางเดินปัสสาวะ