แฟ้มลับคดีอร่อย Season 2 ตอนที่ 9 : เห็ดกินยังไงให้ได้ประโยชน์ (ช่วงที่ 3/3)
แนะนำเมนูซุปอาสาเรน
ดำเนินรายการโดย
– ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต (เชฟบุ๊ค)
ติดตามชมรายการ “แฟ้มลับคดีอร่อย Season2” ตอนใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 09.00-09.30 น.
รันซ้ำทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.04-08.30 น. 12.00-12.30 น. 21.00-21.30 น.
ทางช่อง True Visions 42

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์