“พูดติดอ่าง” มีวิธีแก้ไขอย่างไร? : Rama Square ช่วง ปากสวย โสตใส 23 ส.ค.60 (3/4)

Daily Expert – ปากสวย โสตใส
“พูดติดอ่าง” มีวิธีแก้ไขอย่างไร?
อาจารย์นิตยา เกษมโกสินทร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย
และความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.00 – 13.00 น.
โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และ www.youtube.com/ramachanneltv
ออกอากาศวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560