S__18063409
Home
4 สัญญาณอันตราย เสี่ยงหูตึง
4 สัญญาณอันตราย เสี่ยงหูตึง

4 สัญญาณอันตราย เสี่ยงหูตึง
1️⃣ได้ยินคนรอบข้างพูดงึมงำ
2️⃣เข้าใจบทสนทนาลำบาก เมื่ออยู่ในที่ที่มีเสียงจอแจ
3️⃣หูอื้อ หูดับเฉียบพลัน
4️⃣คนรอบข้างต้องพูดเสียงดังขึ้นจึงจะได้ยิน