เอดส์โลก
Home
1 ธันวาคม "วันเอดส์โลก"
1 ธันวาคม "วันเอดส์โลก"

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลกถูกก่อตั้งเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ปัจจุบันแนวโน้มผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยนั้นยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เรามาอัพเดทสถานการณ์ของโรคเอดส์ในประเทศไทยกันดีกว่า

แนวโน้มของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ 470,000 ราย แต่คาดว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อมากถึง 1,000,000 ราย และทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อมากถึง 38,000,000 ราย

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรักษาให้หายขาดได้แล้วจริงหรือไม่
มีผู้รักษาหายขาดแล้ว 2 รายในโลก ! แต่ทั้งสองรายเป็นโรคมะเร็งร่วมด้วย จึงได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเซลล์พิเศษ ที่มีความต้านทานต่อการติดเชื้อ

คำแนะนำจากคุณหมอ
– สำหรับทุกคนถุงยางยังเป็นเครื่องมือที่ดี สำหรับการป้องกัน
– สำหรับผู้ไม่ติดเชื้อ ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ได้ปีละ 2 ครั้ง ในโรงพยาบาลที่มีโครงการ
– สำหรับผู้ติดเชื้อ เข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่อง รับประทานยาสม่ำเสมอ

สุดท้ายนี้ทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้ง เอชไอวีไม่ใช่โรคน่ารังเกียจ “WALK TOGETHER เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา”

ข้อมูลโดย
ศ. พญ.ศศิโสภิน เกียรติบูรณกุล
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

แท็กที่เกี่ยวข้อง